В крак с модата


Опит и иновации

Kleyn търгува с употребявани превозни средства още от 1919 г.. За да запази успеха си толкова време, едно предприятие трябва да е иновативно и напредничаво. Ние сме фирма, която приема с ентусиазъм новите канали за комуникация като уебкамери, twitter, youtube и електронен маркетинг. Още от 70-те години на миналия век в Kleyn Trucks се работи с грижа за околната среда. Дори сега не чакаме препоръките да станат задължителни, за да работим чисто и безопасно, а предварително поемаме своята отговорност. От околната среда и безопасността не може да се пести!


 

Milieumaatregelen
Мерки за опазване на околната среда:

  • Подобрена канализационна система за отделяне на масла и греси
  • Непропускаеми подови покрития
  • Преработка на вода
  • Строга политика за депониране на отпадъци
  • И още…
Мерки за безопасност
Периодичен контрол на целия материал
Филтри за фин прах
Марка "Безопасно предприемачество"
3 автоматични външни дефибрилатора на наша територия
И още…

 
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn