Сертифицирано, компетентно обслужване


Kleyn Trucks се отличава с компетентното си техническо обслужване В нашия сервиз се извършват годишни технически прегледи (APK), монтаж и ремонт на тахографи. Наред с това имаме право да ремонтираме и допълваме климатици и хладилни агрегати. Можем да обединим няколко превозни средства, за да ги транспортираме за Вас евтино и качествено. В този случай няколко превозни средства се товарят едновременно на друго превозно средство. Това, разбира се, трябва да се извърши безопасно и поставя високи изисквания пред персонала и материала. Сервизът ни разполага с необходимите за целта опит и тежки подемни механизми.

При нас въпросът с регистрирането на номерата на името на собственика се решава незабавно. Това важи и за регистрационните номера за износ. Ако е необходимо, в нашия сервиз ще подготвят покупката Ви за износ. Ако ни продавате нидерландско превозно средство, ще получите от нас документ за освобождаване на продавача от отговорност. Ще Ви отменим във всичко това. Kleyn Trucks разполага с необходимите сертификати на Нидерландската служба за движение по пътищата (RDW). Този държавен орган поставя строги изисквания пред фирмите в автомобилната индустрия, извършващи определени дейности.  И за извършването на годишни технически прегледи (APK) и монтаж на тахографи сме сертифицирани от RDW. 

Допълнителни услуги
Годишни технически прегледи (APK)
Разрешителни и регистрационни номера за износ
Монтаж и ремонт на тахографи
Ремонт и допълване на климатици и хладилни агрегати
Едновременен транспорт на превозни средства
Регистрация на номера
Документ за освобождаване на продавача от отговорност
Kleyn Services

 
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn