Как да съм сигурен, че дадено превозно средство е с обещаното от вас качество?


Близо деветдесетгодишният ни опит и множеството редовни клиенти са гаранция за правилната политика на фирмата. Така например при пристигането си всяко превозно средство се проверява според нормите на TÜV. Протоколът от изпитването е изцяло и неограничено на разположение на клиента. Така ще знаете какво точно купувате. Това ние наричаме ‘видимо качество’. Наред с това се отнасяме сериозно към всички оплаквания. Ако се касае за сериозни, необявени щети, ще възстановим (част от) разходите по ремонта.

Превозни средства за пратка са независимо сертифицирани от Bureau Veritas.
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn