Ако купя от вас превозно средство, трябва ли да плащам ДДС?


На повечето ни клиенти не се налага да плащат ДДС. Ако живеете в страна от ЕС извън Нидерландия и имате валиден европейски ДДС-номер, то тогава не трябва да плащате ДДС. В такъв случай говорим за вътреобщностна доставка. На нидерландските си клиенти сме задължени да начисляваме 21% ДДС. Фирмите, разбира се, могат да изискат своето ДДС обратно.
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn