Ако купя от вас превозно средство, мога ли да използвам червени регистрационни номера (немски търговски номера)?


Да, възможно е, ако немският застраховател е съгласен.
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn