Давате ли гаранция?


Търговската ни марка е ‘видимо качество’. Всичките ни превозни средства са снабдени с марка на TÜV. Това значи, че всяко превозно средство се проверява според нормите на TÜV още с пристигането си. Протоколът от изпитването е изцяло и неограничено на разположение на клиента. Наред с това се отнасяме сериозно към всички оплаквания. Ако се касае за сериозни, необявени щети, ще възстановим (част от) разходите по ремонта.

Превозни средства за пратка са независимо сертифицирани от Bureau Veritas.
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn