Мога ли да ви продам голямо количество превозни средства наведнъж?


Разбира се, обширната ни международна мрежа ни задължава да купуваме в големи количества. Това ни позволява да предложим на управителите на автопаркове постоянен канал за обновяването им. Приканваме Ви да се свържете с нашите закупчици.
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn