Мога ли да прибера превозното средство веднага след покупката?


Можете да приберете превозното средство незабавно след като заплатите цялата сума. Разбира се, условието е превозното средство да има валидна регистрация на Ваше име. При плащане по банков път превозното средство се предава веднага щом по сметката ни постъпи цялата сума.
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn