Подемна платформа


Обикновената повдигателна или подемна платформа представлява платформа, с която хора могат да бъдат издигани на желаната работна височина. Има подемни платформи, които достигат голяма височина, но има и такива, които могат да преодолеят по-ограничени височини. За да се премести машината на къси разстояния, долната част на платформата е снабдена с колела или вериги. За преместване на по-големи разстояния са създадени товарни автомобили с подемни платформи.

Платформата се повдига, като стойката се разпъва хидравлично, пневматично или механично.

 

 
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn