Открит автомобил с бордове и платформа


Едно просто решение за превоз на стоки е откритият автомобил. Откритите надстройки се използват често за превоз на машини и инструменти. Голямото предимство на открития автомобил е бързото товарене и разтоварване. Товарът в открития автомобил с бордове е донякъде предпазен от изпадане. Понякога по-удачна е платформата, например ако товарът е твърде широк.

 

 
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn