Нидерландска служба за движение по пътищата (RDW)


Kleyn Trucks разполага с различни сертификати от Нидерландската служба за движение по пътищата (RDW). Със сертификата ‘Регистрация на превозни средства’ след продажбата на превозно средство можем да регистрираме нидерландските номера на името на новия собственик. Ако Вие ни продавате нидерландско превозно средство, ще получите документ за освобождаване на продавача от отговорност. И за това Kleyn Trucks разполага с необходимите сертификати. И за извършването на годишни технически прегледи (APK), монтаж и ремонт на тахографи нашият сервиз е сертифициран от RDW.

Нидерландската служба за движение по пътищата (RDW) има за цел всички превозни средства на пътя да отговарят на изискванията за безопасност и опазване на околната среда. Същевременно RDW се занимава и с първоначална регистрация на автомобили в Нидерландия. Тази регистрация включва данните на превозното средство и на собственика/ползвателя. Този държавен орган поставя строги изисквания пред фирмите в автомобилната индустрия, извършващи определени дейности. Инспектор на RDW упражнява периодичен контрол.

 
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn